Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom

 

0010 ligplaats binnenkomst Oudeschild

De Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom wil de loodsbotter Texelstroom "in levendige vaart" houden

Bij de restauratie van De Texelstroom waren vele vrijwilligers, gespecialieerde bedrijven en diverse adviseurs betrokken. Het accent ligt nu op het in de vaart houden van het schip. De inzet van vele vrijwilligers is daarbij onmisbaar. Het varen en heel veel onderhoud wordt gedaan door een groep actieve vrijwilligers. De middelen daarvoor komen uit bijdragen van sponsoren, de opbrengsten uit het varen met gasten en de overnachtingen.
Wilt u zich aan melden als vrijwilligers neem dan contact op met het bestuur.

 

Het  bestuur van de Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom bestaat uit:

Dhr R. Heijman- voorzitter
mevr. R. van IJsseldijk – penningmeester
dhr. P.M. Schoo - secretaris
Mevr D. van Rossum- bestuurslid
dhr. J.W.Hoekman – bestuurslid

Bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vacatiegeld. Slechts gemaakte onkosten behorende tot hun functie worden vergoed.

Contactemail bestuur:
telefoon: 06 51794992
rekening NL17RABO 0362550441

inschrijvingsnummer bij de KvK : 37081142
RSIN (voormalig fiscaal nummer) : 807265743

De  "stuurlui aan wal"
Alle mogelijke steun vanaf de wal is welkom. De sponsors en donateurs vormen de stille krachten achter het behoud van de loodsbotter.  Wilt u ons steunen met een donatie klik hier

Beleidsplan_Stichting_Texelstroom.docx

begroting_2019.xlsx

Contact

Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom
Postbus 14
1790AA Den Burg
Rek.: NL17RABO 0362550441
Boekingen: 06 - 5179 4992
E-mailadres:

 

damen texelsontwerp logowaddenfonds provincie-noord-holland logo loodswezen