Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom

 

0010 ligplaats binnenkomst Oudeschild

De Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom wil de loodsbotter Texelstroom "in levendige vaart" houden.

De middelen daarvoor komen uit bijdragen van sponsoren, de opbrengsten uit het varen met gasten, de overnachtingen en de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers.

Het  bestuur van de Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom bestaat uit:

Dhr R. Heijman- voorzitter
mevr. R. van IJsseldijk – penningmeester
dhr. P.M. Schoo - secretaris
Mevr D. van Rossum- bestuurslid
dhr. J.W.Hoekman – bestuurslid


Contact
email bestuur:  
telefoon: 06 51794992
rekening NL17RABO 0362550441

De restauratie en het vervolg.
Bij de restauratie van De Texelstroom waren vele vrijwilligers, gespecialieerde bedrijven en diverse adviseurs betrokken. Het accent ligt nu op het in de vaart houden van het schip. Dat wordt zo veel mogelijk door vrijwilligers gedaan. Adspirant vrijwilligers kunnen contact opnemen met het bestuur.

De  "stuurlui aan wal"
Alle mogelijke steun vanaf de wal is welkom. De sponsors en donateurs vormen de stille krachten achter het behoud van de loodsbotter.  Wilt u ons steunen met een donatie klik hier

Beleidsplan_Stichting_Texelstroom.docx

begroting_2019.xlsx

   damen              texelsontwerp    logowaddenfonds    provincie-noord-holland