De restauratie

 

De restauratie van de Texelstroom heeft veel geld en mankracht gekost. Het schip is gerestaureerd in overleg met de deskundigen van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig, onder de normen van  het Nationaal Register Varende Monumenten en met inachtneming van de technische eisen van Klasse en Scheepvaartinspectie (Register Holland). De restauratie was gericht op haar oorspronkelijke functie als loodsvaartuig. De twaalf loodskooien worden nu gebruikt als kooien voor bemanning en passagiers.

interieurLoodsenverblijfOudinterieurLoodsenverblijfNieuw

Het  oude en nieuwe interieur van het loodsenverblijf

       

deRestauratie1

deRestauratie2

 

 

 
 

 

  

Het  werk aan het casco, bestaande uit het vervangen van 19 vierkante meter slechte  huidplaten, vele meters wrangen en spanten en het aanbrengen van de  noodzakelijke technische voorzieningen.

 

 Zie ook het artikel uit Spiegel der Zeilvaart 07-2007

 

De restauratie en het vervolg

Bij de restauratie van De Texelstroom waren vele vrijwilligers, gespecialiseerde bedrijven en diverse adviseurs betrokken. Het accent ligt nu op het in de vaart houden van het schip. Dat wordt zo veel mogelijk door vrijwilligers gedaan. Adspirant vrijwilligers kunnen contact opnemen met het bestuur.

 

 

damen texelsontwerp logowaddenfonds provincie-noord-holland logo loodswezen